Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten valmistelusta sekä toimeenpanosta.

 

 

Jäsenet (varajäsen) 2021 – 2022:

  • Ossi Poikonen, puheenjohtaja
  • Helena Kukkamo, varapuheenjohtaja (Taija Vehmasaho)
  • Liisa Vesterinen (Taina Hyvätti)
  • Tero Hanhiniemi (Jorma Honkamäki)
  • Ari Pummila (Kaija Asunmaa)
  • Kimmo Kypärä (Hannu Rantanen)
  • Maarit Puro (Raimo Viitanen)
  • Minna Jouhtimäki (Harri Oksanen)
  • Marja Länkinen (Kastehelmi Vuolle-Apiala)

 

Pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on kirkkoherranvirastossa 14 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen.

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät. Liitteitä ei julkaista verkossa. Lisätietoja esittelijöiltä.