Kuulutus haudan hallinta-ajan päättymisestä Pihlajaveden hautausmaalla

3.8.2021 10.27

Keuruun seurakunnan Pihlajaveden hautausmaalla on hautoja, joiden hallintaoikeus on päättynyt.

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus jatkaa haudan hallinta-aikaa. Hallinta-ajan jatkamisesta on ilmoitettava 31.07.2022 mennessä seurakuntatoimistoon. Muutoin hauta palautuu seurakunnalle. Jatkamisesta peritään voimassaolevan hinnaston mukainen lunastusmaksu. (Kirkkolaki 17 luku 2§).

Mikäli hallinta-aikaa ei jatketa on hautaoikeuden haltijan poistettava haudalla mahdollisesti oleva muistomerkki 31.1.2023 mennessä. Määräajan jälkeen poistamaton muistomerkki siirtyy Keuruun seurakunnan haltuun vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 5 luku 14§)

Lisätietoja: Keuruun seurakunnan hautausmaatoimisto, Lapinsalmentie 33, 42700 KEURUU, p. 044 7949 711, keuruu.seurakunta@evl.fi.

Haudoille on asetettu hallinta-ajan päättymisestä kuulutusilmoitus.