Seurakunnan urakat

Keuruun seurakunta julkaisee näillä sivuilla kilpailutettavat urakkansa.

Seurakunnan hankintamenettelyn mukaisesti kaikissa urakointikohteissa edellytetään tarjoajan tutustumista kohteeseen ennen tarjouksn jättämistä.  Yrityksen ja seurakunnan välille tehdään urakkasopimus tai tilaus. Yrityksen tulee täyttää seuraavat ehdot:  esitettävä pyydettäessä verojäämätodistus, todistukset vastuu- ja lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta, selvitys työehtosopimusten täyttämisestä sekä todistus sosiaaliturva- ja eläkemaksujen täyttämisestä. Tarjoajalla on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen.

Seurakunta pidättää jokaisessa kohteessa oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta.