Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkovaltuuston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on seurakuntatoimistossa 30 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen.

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät. Liitteitä ei julkaista verkossa. 

 

Esityslistat:

 

Pöytäkirjat: