Avoimet toimet ja virat

 

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Viranhaltijan vastuualueena on varhaisnuoriso- ja nuorisotyö. Lisäksi viranhoitoon sisältyy rippikoulutyötä. Seurakunnan varhaisnuorisotyössä viranhaltijan läsnäolo kerhotoiminnassa on ollut merkittävässä roolissa.

Hakijalta edellytetään innostunutta työotetta nuoriin seurakuntalaisiin, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä työskennellä tiimin osana, sujuvaa sosiaalisen median ja siihen liittyvän teknologian hallintaa sekä oman auton käyttöä.

Virka täytetään 1.10.2022 tai sopimuksen mukaan. Viran täyttämisen osalta noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Nuorisotyönohjaajan virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 137 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto tai jolla on piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistava tutkinto. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Kirkon palkkausjärjestelmässä virka on vaativuusryhmässä 502.

Ennen viran vastaanottamista valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6§:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 15.7.2022 klo: 13.00 mennessä joko sähköpostiosoitteeseen keuruu.seurakunta@evl.fi tai postiosoitteeseen Keuruun seurakunta PL 64, 42701 Keuruu. Kuoreen merkintä ”nuorisotyönohjaajan virka”.

Haastattelut järjestetään Keuruulla perjantaina 29.7.2022.

Lisätiedot: 22.6.-8.7. vt. kirkkoherra Merja Kaunismäki p. 044-7949726 ja 11.7.-15.7. nuorisotyön työalajohtaja Seppo Viljasjärvi p. 044-7949717.