Tuemme vammaisten lasten ja nuorten koulutusta ja työllistymistä Nepalissa

Katso esittely tästä

Vammaiset henkilöt ovat Nepalissa sosiaalisesti leimautuneita. Vammaislain heikon

täytäntöönpanon ja ihmisten asenneongelmien vuoksi vammaisia henkilöitä ei nähdä

yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, ja he jäävät yhteiskunnassa vaille mahdollisuuksia. Nepalin

hallituksen vammaisille osoittamien yhteiskunnallisten palvelujen toteutus paikallistasolla on vielä

monin paikoin kesken.

Tämän hankkeen avulla pyritään vammaisten henkilöiden nykyisten ongelmien ratkaisemiseen ja

hallituksen palvelujen vahvistamiseen.

 

Työn pitkäaikaistavoitteet:

Vammaisten henkilöiden elämänlaatu on parantunut, ja heillä on entistä paremmat

mahdollisuudet työllistyä ja saada erilaisia sosiaalietuuksia ja -palveluja.

Nepalilaisia vammaisia lapsia koulussa
Punapukuisia lapsia voimistelemassa