Luonnonsuojelu ja metsien hoito

Keuruun seurakunnan omistaman maan pinta-ala on noin 4 077 ha. Tästä suojeltua ja rajoitettua alaa on noin 174 ha, jouto- ja kitumaata noin 67 ha sekä teitä, sähkölinjoja, tonttimaata ja vesialueita noin 200 ha. Näin aktiivinen metsätalouden ala on noin 3 646 ha.

 

Seurakunnan voimassaoleva metsäsuunnitelma 2020–2029 valmistui joulukuussa 2019, Multian alue 2018-2028. Ne osoittavat seurakunnan metsien olevan runsaspuustoisia.