Luonnonsuojelu ja metsien hoito

Keuruun seurakunnan omistaman maan pinta-ala on noin 3.156 ha. Tästä suojeltua ja rajoitettua alaa on noin 107 ha, metsäsuunnitelman mukaisia Metsälaki 10§ kohteita ja muita arvokkaita elinympäristöjä 49ha, jouto- ja kitumaata noin 44 ha sekä teitä, sähkölinjoja, tonttimaata ja vesialueita noin 191 ha. Näin aktiivinen metsätalouden ala on noin 2.765 ha.

Keuruun seurakunnan suojelemat maa-alueet:

Suojelualueen nimi

sijainti

pinta-ala

Kiviniemi

Keuruu; Kiviniemi, Kivisaari, Jänissaari, Källi

22 ha

Natura-2000, erämaakirkko

Pihlajavesi; erämaakirkon ympäristö

3 ha

Natura-2000, Sillantaus

Pihlajavesi; osa Sillantauksen tilasta

1 ha

Natura-2000, Liesjärvi

Pikku-Kuolemainen lampi, osa Ojamaan tilasta

1 ha

Ketveleen kannas

Keuruu; Ketveleen kannas

5 ha

Natura-2000, Mämmijoki

Pihlajavesi; Mämmijoki

4 ha

Metso: Ilovuori-Mäntymäki

Keuruu: Ilovuori, Mäntymäki

71 ha

Murronkivi

Keuruu; Kivelä

YHTEENSÄ

107 ha

Metsäsuunnitelmasta

Metsälaki 10§ kohteet

18 ha

Metsäsuunnitelmasta

muut arvokkaat elinympäristöt

31 ha

 

Keuruun seurakunnan metsäsuunnitelma 2020–2029 valmistui joulukuussa 2019. Metsänhoitoyhdistyksen tekemä metsäsuunnitelma osoitti seurakunnan metsien olevan runsaspuustoisia. Suunnitelmassa esitetyt toimet ovat metsänhoidollisia eikä seurakunnan talouden vaatimia toimia. Keuruun seurakunnan metsien hoidosta vastaa MetsäGroup Oy vuoden 2022 loppuun asti.

Yllä oleviin tietoihin ei ole vielä yhdistetty 1.1.2022 Keuruun seurakuntaan liittyneen Multian seurakunnan metsätietoja.