Diakoniatyö – Auttaa, palvelee, lähimmäisen asialla.

Yhteystiedot

Vilho Mäkinen puh. 040 – 7700161 vilho.makinen@evl.fi 
Anneli Ruukki puh. 044 – 7949 724 anneli.ruukki@evl.fi 
Päivi Lewis puh. 044 – 7949703 paivi.lewis@evl.fi 
Irja Kallio  puh. 044 – 7949720  irja.kallio@evl.fi Haapamäki/Pihlajavesi

Aineellista apua voidaan antaa yllättävissä elämäntilanteissa. Yhteistyötä tehdään eri auttamistahojen kanssa asiakkaan luvalla. Kerhot, retket ja leirit ovat diakoniatyön säännöllistä toimintaa. Diakoniatyöntekijät tekevät myös kotikäyntejä.

 

Ongelmia lähisuhteissa? Keuruun seurakunnassa toimii Jyväskylän perheasian neuvottelukeskuksen sivutoimipiste. Voit varata ajan Keuruulle Perheasiain neuvottelukeskuksesta puh. 044-7747052  ti, ke, pe klo 12-14.30. 

Perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävänä on auttaa kristilliseltä pohjalta toimien keskusteluavun ja terapian keinoin aikuisväestöön kuuluvia henkilöitä lähi- ja ihmissuhteiden ongelmissa ja elämän kriisitilanteissa sekä antaa työnohjausta ja koulutusta perheiden kanssa tekemisiin joutuvien ammattiryhmien työntekijöille. Palvelut ovat maksuttomia. Perheneuvojilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Perheneuvonnan asiakkaaksi voit hakeutua vaikka et kuuluisi ev.lut. kirkkoon.

Kirkko tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua puhelimessa ja verkossa, missä tahansa. Voit ottaa yhteyttä myös omaan seurakuntaasi. Keskusteluapua eri elämäntilanteisiin