Raamatunkäännöstyö ndongan ja kwanjaman kielille Namibiassa
Namibian yli kaksimiljoonaisesta väestöstä lähes puolet puhuu äidinkielenään ndongan ja kwanjaman kieliä. Vuonna 2016 aloitetaan työ uusien raamatun-käännösten julkaisemisiksi näillä kielillä. Nuorempien käyttäjien on vaikea ymmärtää olemassa olevia käännöksiä. Väestöstä noin 59 % on iältään
15-54 -vuotiaita. Lukutaitoisia on 89 % maan asukkaista.
Uudet raamatunkäännökset tukevat myös paikallisten kirkkojen (evankelis-luterilainen, katolinen ja anglikaanikirkko) toimintaa. Ndongan ja kwanjaman puhujat kuuluvat maan köyhimpään väestönosaan. Perinteisesti he asuvat maaseudulla Pohjois-Namibiassa, mutta nykyisin ihmisiä muuttaa jatkuvasti maaseudulta kaupunkeihin etsimään työtä. Uusi, ymmärrettävä raamatun-käännös auttaa edistämään ihmisten kiinnostusta tutkia Raamattua itsenäisesti tai seurakunnan järjestämissä ryhmissä. Raamatuntekstejä käytetään apuna myös trauma healing -työssä väkivallan ja sodan uhrien auttamiseksi.
Kwanjaman kielen puhujista osa (yli 400.000 henkeä) asuu Angolan puolella. Uusi raamatunkäännös palvelee siten myös Angolan väestöä ja kirkkoja.
Tavoiteaikataulun mukaan uudet käännökset valmistuvat joulukuuhun 2027 mennessä.

Saaja: Suomen Pipliaseura ry

Lahjoitustili: Danske Bank FI58 8000 1800 0557 83,

BIC: DABAFIHH

Viitenumero: 22707976538

Pipliaseuran keräyslupa : RA/2017/786, koko maa, (ÅLR 2020/3237, Ahvenanmaa), lisää keräysluvasta piplia.fi

Namibiassa kääntäjä Martha Kanyemba