Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustoon valitaan vaaleilla 4 vuoden välein 23 seurakunnan jäsentä.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Ohje- ja johtosäännöillä tätä valtaa voidaan siirtää kirkkoneuvostolle ja sen alaisille johtokunnille. Valtuusto päättää mm. veroprosentista, lainojen ottamisesta, kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat

1) kirkon ja siihen kuuluvien rakennusten tai siunauskappelin rakentamista tai 14 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua korjaamista sekä kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon tai leiri- ja kurssikeskuksen rakentamista taikka hautausmaan perustamista tai laajentamista; (20.12.2002/1201)

2) kiinteän omaisuuden luovuttamista; tai

3) uuden viran perustamista.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita valtuustolle. Aloite on annettava kirjallisena valtuuston puheenjohtajalle, joka toimittaa sen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

 

Kirkkovaltuusto 2019 – 2022

 • Esa Ryynänen, puheenjohtaja
 • Simo Jämsä, varapuheenjohtaja
 • Asunmaa Kaija
 • Hanhiniemi Tero
 • Hyvätti Taina
 • Jouhtimäki Minna
 • Kukkamo Helena
 • Kypärä Kimmo
 • Lampinen Seppo
 • Lintula Juho
 • Länkinen Marja
 • Oksanen Harri
 • Pummila Ari
 • Puro Maarit
 • Rantanen Hannu
 • Riikonen Tuomo
 • Rinne Maija
 • Ruokola Marko
 • Ryynänen Riitta
 • Vehmasaho Taija
 • Vesterinen Liisa
 • Viitanen Raimo
 • Vuolle-Apiala Kastehelmi