Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustoon valitaan vaaleilla 4 vuoden välein 23 seurakunnan jäsentä.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Ohje- ja johtosäännöillä tätä valtaa voidaan siirtää kirkkoneuvostolle ja sen alaisille johtokunnille. Valtuusto päättää mm. veroprosentista, lainojen ottamisesta, kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat

1) kirkon ja siihen kuuluvien rakennusten tai siunauskappelin rakentamista tai 14 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua korjaamista sekä kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon tai leiri- ja kurssikeskuksen rakentamista taikka hautausmaan perustamista tai laajentamista; (20.12.2002/1201)

2) kiinteän omaisuuden luovuttamista; tai

3) uuden viran perustamista.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita valtuustolle. Aloite on annettava kirjallisena valtuuston puheenjohtajalle, joka toimittaa sen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

 

Kirkkovaltuuston kokoukset vuonna 2024:

 • 24.1. klo 18.00
 • 13.2. klo 18.00 Vaalikokous
 • 20.3. klo 18.00
 • 30.5. klo 18.00
 • 18.9. klo 18.00

 

Kirkkovaltuuston kokoukset vuonna 2023:

 • 25.1. klo 18.00
 • 24.5. klo 18.00
 • 27.9. klo 18.00
 • 29.11. klo 18.00

 

Kirkkovaltuusto 2022 – 2026

 • Ryynänen Esa, puheenjohtaja
 • Kypärä Kimmo, varapuheenjohtaja
 • Annala Antti
 • Auer Tuomo
 • Autio Minna
 • Jämsä Simo
 • Kinnunen Noora
 • Koppinen Jaakko
 • Kukkamo Helena
 • Lampinen Seppo
 • Lappi Markku
 • Pummila Ari
 • Puro Maarit
 • Rajala Ari
 • Rinne Maija
 • Salo Virva
 • Salosyrjä Mirja
 • Soutolahti Satu
 • Vehmasaho Taija
 • Vesterinen Liisa
 • Viitanen Raimo
 • Vuolle-Apiala Kastehelmi
 • Väliaho Seppo