Kisumun koulu Kenia

Tule mukaan missioon!

Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. (Yhdessä kohti elämää 2013)

Lähetys eli missio on kirkolle iloinen tehtävä, jossa jokainen kirkon jäsen on jo mukana. Kirkko on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä tässä maailmassa. Jeesus ilmaisee sen näin: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)

Keuruun seurakunnassa lähetyksen painopisteenä ovat

 • Lähetyskasvatus
 • Nimikkotoiminnan esillä pitäminen
 • Hiippakunnallisten ja valtakunnallisten kohdekeräysten toteutta­mi­nen
 • Yhteistyö seurakunnan toisten työmuotojen, koulujen ja yhdistysten kanssa
 • Lähetystoiminnan piirissä olevien vapaaehtoi­sten tukeminen      

Tuvat ovat ovat diakonian ja lähetyksen yhteisesti järjestämää säännöllistä toimintaa

Nimikkotyö

 • Suomen Lähetysseura SLS
 • Suomen ev.lut. Kansanlähetys SEKL
 • Lähetysyhdistys Kylväjä ELK
 • Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY
 • Medialähetys Sanansaattajat SANSA
 • Suomen Pipliaseura SPS

Lähetysjärjestöjen kanssa on solmittu nimikkosopimuksia. Tuemme talousarviovaroilla ja vapaaehtoisesti lahjoitetuilla varoilla nimikkolähettejämme ja nimikkokohteitamme. Jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa rukoilemme lähetystyön,  nimikkolähettien ja nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta.

 

 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon     
lähetyksen peruslinjaus

Yhteinen todistus - meidän ilomme. Lähdetko mukaan?

Yhteinen todistus – meidän ilomme. Lähdetko mukaan?

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

varhaiskasvatuksen ohjaaja / lähetyssihteeri
Keuruun seurakunta
Seurakuntatyön erityispalvelut