Hautausmaapalvelut

Hautausmaatoimisto vastaa hautapaikoista, hautaamisesta ja hautakirjapidosta.

 

Hautapaikka

Hautapaikka on lunastettavissa 25 vuoden ajaksi. Tämän jälkeen hautapaikka siirtyy seurakunnan hallintaan, ellei hautapaikanhaltija ilmoita halustaan pidentää lunastusaikaa.

Hautapaikka katsotaan hautausmaatoimistossa, ellei tiedossa ole jo sukuhauta, johon hautaus voidaan toimittaa.

 

Hautaus

Hautaus voidaan toimittaa arkkuhautauksena, uurnahautauksena tai sirotteluna.

Uurnahautaus

Uurna voidaan haudata sukuhautaan tai uuteen arkkuhautaan Keuruun, Haapamäen, Pihlajaveden ja Multian hautausmailla. Keuruun vanhan kirkon kirkkotarhassa uurnahautaus voidaan toteuttaa vain sukuhautaan. Yhteen arkkuhautasijaan voidaan haudata kuusi (6) uurnaa. Uurna voidaan haudata myös uurnahautausalueelle, joita löytyy Keuruun, Haapamäen ja Pihlajaveden hautausmailta.

Sirottelu

Vainajan tuhkien sirottelu on mahdollista Keuruun, Haapamäen ja Pihlajaveden hautausmaiden sirottelualueille. Vainajan tuhkan sirottelun toteuttavat vainajan omaiset suntion ohjauksessa. Vainajille ei pystytetä muistomerkkejä. Alue säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena. Omaiset voivat halutessaan ostaa yhteismuistomerkkiin kiinnitettävän laatan ja seurakunta kiinnittää sen.

 

Hautakirjanpito

Seurakunnan lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää hautapaikka- ja vainajarekisteriä. Hautapaikka- ja vainajatietoja luovutetaan lähiomaisille ja  sukututkimuskäyttöön.