Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 

Kirkkoneuvoston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on seurakuntatoimistossa 14 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen.

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät. Liitteitä ei julkaista verkossa.