Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 

Kirkkoneuvoston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on seurakuntatoimistossa 14 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen.

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät. Liitteitä ei julkaista verkossa. 

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.1.2023

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 12.1.2023

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 15.12.2022

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 9.12.2021