Kasvun johtokunta

puheenjohtaja Harri Oksanen

Taija Vehmasaho
Juho Lintula
Marko Ruokola
Hanna-Kaisa Rahikainen
Satu Soutolahti

 

Kasvun johtokunta on ideoimassa ja tukemassa lapsityötä, varhaisnuorisotyötä, nuorisotyötä ja rippikoulutyötä.