Tuomo Auer 68 v

Tärkein syyni kuulua kirkkoon (valitse max yksi)

Kaste, kummius, vihkiminen ja hautaan siunaaminen

 

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä (valitse max kaksi)

Kirkolliset toimitukset, kuten kaste, häät ja hautajaiset

Kirkon tekemä nuorisotyö ja rippileirit

 

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin (valitse max kaksi)

Kirkkorakennusten ja kulttuuriperinnön vaaliminen

Kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot)

 

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti (valitse max kaksi)

perheiden tukemiseen kriiseissä

yksinäisten ja sairaiden auttamiseen

 

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

   En mistään. Ensin tulisi tietää kiinteistön käyttötarkoitus, käyttöaste, kiinteistöstä aiheutuvat kulut ja seurakunnan strategia.

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla

lähetystyö

 

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

Multian seurakunnan jäsen, kirkollisveron maksaja