Nimi ja ikä  Taija Vehmasaho, 46

Tärkein syyni kuulua kirkkoon (valitse max yksi)

      X    Kirkon jäsenenä voin vaikuttaa

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä (valitse max kaksi)

       X    Kirkon tekemä auttamistyö

        X    Kirkon tekemä nuorisotyö ja rippileirit

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin (valitse max kaksi)

        X    Eri ikäryhmille suunnattu toiminta

       X    Kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot)

eurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti (valitse max kaksi)

        X    perheiden tukemiseen kriiseissä

alouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

        X    Keuruun vanha pappila

       X    Kamana

        X     Kanttorila

        X     asunto-osakkeet

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla