Seppo Väliaho

Tärkein syyni kuulua kirkkoon (valitse max yksi)

Kaste, kummius, vihkiminen ja hautaan siunaaminen

 

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä (valitse max kaksi)

Kirkolliset toimitukset, kuten kaste, häät ja hautajaiset

Kirkon tekemä nuorisotyö ja rippileirit

 

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin (valitse max kaksi)

Kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot)

Oikeudenmukaisuuden edistäminen

 

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti (valitse max kaksi)

perheiden tukemiseen kriiseissä

yksinäisten ja sairaiden auttamiseen

 

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

asunto-osakkeet

Keuruun rivitalo

 

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

 Osallistumalla seurakunnan järjestämiin tapahtumiin

Seurakuntatyössä haluan osallistua toimintaympäristön kehittämiseen. Seurakunnan toimintojen tulee uudistua lähelle seurakuntalaisia. Kiinteistöjen tarveselvitys tulee tehdä ja sen perusteella luopua ns tarpeettomista kiinteistöistä, osakehuoneistoista ja keskittää kunnossapito säilytettäviin rakennuksiin.