Satu Soutolahti 40 vuotta

 

Tärkein syyni kuulua kirkkoon

Lähimmäisen rakkaus ja elämänarvot

 

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä

Kirkolliset toimitukset, kuten kaste, häät ja hautajaiset sekä kirkon tekemä nuorisotyö ja rippileirit.

 

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin

Eri ikäryhmille suunnattu toiminta ja kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot). 

 

On tärkeää, että seurakunnan toiminnassa tarjotaan toimintaa ja mahdollisuuksia hengellisyyteen tasapuolisesti eri ikäisille. Kristillinen kasvatus luo pohjaa seurakunnan tulevaisuuteen.

 

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti

Perheiden tukemiseen kriiseissä ja sielunhoitoon ja keskusteluapuun.

 

Missä tahansa auttamistyössä sellaista apua, jolla on pisimmälle kantavat vaikutukset, on ihmisten kohtaaminen. Haluaisin tukea sitä, että Keuruun seurakunnassa on myös tulevaisuudessa mahdollisuus kohtaamiselle ja sille, että avun tarpeessa oleva voi tulla nähdyksi ja kuulluksi. Vapaaehtoistyön kehittämiseen pitäisi myös panostaa, me kaikki olemme täällä toisiamme varten.

 

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä

Tyvitien kerhohuone, Huhkoraitin kerhohuone, Kanttorila, asunto-osakkeet ja Keuruun rivitalo.

 

Talouden tasapainottaminen on vaikea ja väistämätön tehtävä tuleville valtuutetuille. Tärkeimpiä ovat kiinteistöt, jotka liittyvät seurakunnan perustoimintaan. Tärkeämpää kuin se, mitä seurakunnan toiminta on ollut historiassa on se, mitä se on nyt ja mitä sen halutaan olevan tulevaisuudessa. Toivoisin keskustelua siitä, mikä tekee Keuruun seurakunnasta erityisen ja omille seurakuntalaisilleen tärkeän. Minulle tärkeä osa hengellisyyden kokemusta on luontoyhteys. Hiljentyminen, hiljainen kiitoksen tunne ja pyhyyden kokemus on helppo saavuttaa luonnon äärellä. Tiedän, että molemmat leirikeskukset ovat olleet ja ovat edelleen tärkeitä paikkoja kokea näitä tunteita seurakuntamme eri sukupolville. Nykyajassa meidän kaikkien - myös erityisesti lasten ja nuorten - henkisen hyvinvoinnin takia olisi tärkeä muistaa pysähtyä kokemaan hengellisyyttä. Jos seurakuntamme luopuisi leirikeskuksista, se luopuisi ympäristöstä, jonka äärellä tällaiset kokemukset syntyvät kuin itsestään.

 

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla

Äärimmäisen vaikea kysymys. En haluaisi ajatella niin, että sopeuttaminen tarkoittaa välttämättä minkään osa-alueen heikentämistä. Sen sijaan se voisi tarkoittaa jokaisella osa-alueella sen pohtimista, mihin asioihin keskitytään.

 

Itse olen seurakunnan toiminnassa

* Kasvun johtokunta (tähän asti) 

*Keuruun seurakunta on Keurusseudun partiolaisten taustayhteisö, olen mukana partiotoiminnassa

* Rippikoulaisten ja alakouluikäisen kerholaisen vanhempi

* Vapaaehtoinen musiikin osalta eri tilanteissa 

 * Olen tukenut ja tuen seurakunnan toimintaa eri muodoissa verkostotyön kautta