Raimo Viitanen 71 v

Tärkein syyni kuulua kirkkoon (valitse max yksi)

Kaste, kummius, vihkiminen ja hautaan siunaaminen

 

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä (valitse max kaksi)

Kirkolliset toimitukset, kuten kaste, häät ja hautajaiset

Kirkon tekemä nuorisotyö ja rippileirit

 

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin (valitse max kaksi)

Eri ikäryhmille suunnattu toiminta

Seurakunnan viestintä ja toiminta sosiaalisessa mediassa

 

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti (valitse max kaksi)

perheiden tukemiseen kriiseissä

yksinäisten ja sairaiden auttamiseen

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

  Tapauskohtaisesti mistä saataisiin hyötyä, ja haittaisi vähiten toimintaa.

 

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla 

 

Mielestäni kaikki tärkeitä toimintoja

 

 

 

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

Kirkkovaltuuston jäsen