Marjut Kanerva-Murtomäki

                      55 v

Tärkeä syyni kuulua kirkkoon

* usko on minulle tärkeä

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä:

*Kirkolliset toimitukset; kuten kaste, häät ja hautajaiset

Edistäisin, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin:

*jumalanpalveluselämä ja rukous

*kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot)

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia suuntaisin seurakunnan resursseja

erityisesti:

*yksinäisten ja sairaiden auttaminen

*sielunhoitoon ja keskusteluapuun

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seurakunnan kiinteistöistä:

* Keuruun vanha pappila

* Kamana

* Asunto-osakkeet

Jäsen ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä ja lopettamalla:

* Kaikki ovat tarpeellisiä

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

* Haapamäen Piirineuvosto

* Kirkkovaltuusto varalla

* Yhteydenjohtokunta varalla