Maire Riikonen 68 v

Tärkein syyni kuulua kirkkoon (valitse max yksi)

Usko on minulle tärkeä

 

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä (valitse max kaksi)

Kirkolliset toimitukset, kuten kaste, häät ja hautajaiset

Jumalanpalvelukset ja messut

 

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin (valitse max kaksi)

Eri ikäryhmille suunnattu toiminta

Jumalanpalveluselämä ja rukous

 

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti (valitse max kaksi)

perheiden tukemiseen kriiseissä

sielunhoitoon ja keskusteluapuun

 

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla

 Kaikki tärkeitä en lopettaisi mitään

 

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

olen aktiivinen seurakuntalainen

olen kiinnostunut aluetyöryhmätoiminnasta