Nimi ja ikä    Maija Rinne  59

Tärkein syyni kuulua kirkkoon (valitse max yksi)

Usko on minulle tärkeä

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä (valitse max kaksi)

Jumalanpalvelukset ja messut

Kirkon tekemä nuorisotyö ja rippileirit

     

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin (valitse max kaksi)

Kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot)

Heikompien auttaminen

      

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti (valitse max kaksi)

yksinäisten ja sairaiden auttamiseen

sielunhoitoon ja keskusteluapuun

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

Tyvitien kerhohuone 

Huhkoraitin kerhohuone 

Kanttorila 

asunto-osakkeet 

Keuruun rivitalo 

 

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla

 

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

Kirkkovaltuuston jäsen

Kasvun johtokunnan jäsen

”normaaliaikana” riviseurakuntalaisena