Nimi ja ikä: Liisa Vesterinen, 59 v.

Tärkein syyni kuulua kirkkoon:

 Usko on minulle tärkeä

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä:

  * Jumalanpalvelukset ja messut

  * Kirkon tekemä vaikuttamistoiminta yhteiskunnassa

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin:

  *Eri ikäryhmille suunnattu toiminta

  * Seurakunnan viestintä ja toiminta sosiaalisessa mediassa

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti:

 * perheiden tukemiseen kriiseissä

* sielunhoitoon ja keskusteluapuun

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

* Kamana

* Lamposaaren leirikeskus

* Kanttorila

* asunto-osakkeet

* Keuruun rivitalo

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla:

* hautausmaan hoito (ulkoistaisin osan sen hoitotehtävistä)

* musiikkityö (konserttien jonkinasteinen vähentäminen)

Itse olen seurakunnan toiminnassa

* jumalanpalveluksissa lukemassa päivän tekstiä ja kantamassa kolehtia

* tarvittaessa eri tehtävissä, mm. sytyttämässä pyhäinpäivän muistojumalanpalveluksessa kynttilöitä, laskemassa seppelettä, esitelmöimässä Ystäväntuvalla, töissä tapahtumakahviossa

* palvelutehtävissä oman kylän tapahtumissa (maakirkko, Valoa iltaan -lauluilta, Kauneimmat joululaulut)

* keräsin aiemmin Yhteisvastuukeräystä

* osallistujana konserteissa ja tapahtumissa

* jakamassa tietoa tapahtumista facebookissa

* esirukoilemassa