Kimmo Kypärä, 61 v.

 

1. Tärkein syyni kuulua kirkkoon: Usko on minulle tärkeä.

 

Koen, että pystyn kirkon jäsenenä toteuttamaan parhaiten Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä, seuraamaan ja toteuttamaan omaa kutsumusta Kristuksen seurakuntaruumiin yhtenä jäsenenä yhteistyössä muiden kanssa.

 

2. Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä: Jumalanpalvelukset ja messut

                                                               Vapaaehtoistyö seurakunnassa

 

Kuulun seurakuntamme Seppo Viljasjärven vetämään yhteisökoulutusryhmään, jonka koulutuksista vastaa Hengen uudistus kirkossamme ry. Tarvitsemme uudenlaisia ulostuloja toiminnassa. Uudenlaisia messuja, joihin on matala kynnys osallistua.Messujen suunnittelu ja toteutus antaa maallikoille paljon mahdollisuuksia toteuttaa omia vahvuuksiaan seurakunnassa.

 

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin:

   

    Jumalanpalveluselämä ja rukous

    Musiikki- ja kulttuuritoiminta

 

Missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta. Musiikki on aina ollut lähellä sydäntäni, ja sillä on kovasti käyttöä seurakunnassakin.

 

4. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti:

 

    Perheiden tukemiseen kriiseissä

    Sielunhoitoon ja keskusteluapuun

 

Mitä paremmin lasten vanhemmat voivat ja jaksavat, sitä paremmassa ja turvallisemmassa ympäristössä lapsi pääsee kasvamaan.

 

5. Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä:

 

     Kysymys on vaikea, ja vaatisi enemmän perehtymistä joihinkin vieraampiin kohteisiin. Esim. kerhohuoneistojen kunnosta ja käyttöasteesta tulisi olla enemmän tietoa. Mutta aloittaisin karsimisen ehkäpä asunto-osakkeista, sekä kaikista niistä kohteista joissa on nyt tai lähitulevaisuudessa paljon korjausvelkaa, ja jotka tuottavat tappiota vuosittain, ja joista luopuminen ei vaikuta toimintaan radikaalisti.

 

6.Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla:

 

   Kyllä kaikki kivet on käännettävä, ennenkuin mihinkään luettelossa mainittuun toimintaan kosketaan. Kaikilla on paikkansa ja perusteensa.

 

7. Itse olen seurakunnan toiminnassa:

 

   Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen, yhteisökoulutusryhmässä, miesten toiminnassa,

lisäksi osallistun seurakunnassa tapahtuvaan toimintaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman aktiivisesti.