Iina Karjalainen 37v

Tärkein syyni kuulua kirkkoon (valitse max yksi)

  • Kaste, kummius, vihkiminen ja hautaan siunaaminen

Perinteisten kristillisten arvojen mukaan voi elää, vaikka ei kuuluisi ev.lut. kirkkoon. Myös lähimmäisten auttamista voi harjoittaa itsenäisesti tai monien järjestöjen kautta. Minulle kirkon jäsenyys on ollut kantava voima elämän suurissa hetkissä, ja se on tullut näkyväksi ja konkreettiseksi juuri kirkollisten toimitusten kautta.

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä (valitse max kaksi)

  • Kirkon tekemä vaikuttamistoiminta yhteiskunnassa
  • Vapaaehtoistyö seurakunnassa

Kirkko-organisaatio toimii yhteiskunnassa monella eri tasolla. Tässä kysymyksessä mielestäni juuri tarkoitetaan kirkon toimintaa koko Suomen tasolla sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Kirkon tehtävänä on muistuttaa niiden ihmisryhmien olemassaolosta, jotka ovat vaarassa unohtua yhteiskunnallisesta keskustelusta. Kirkon tehtävänä kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on myös ylläpitää sanomaa armosta ja toivosta: “Joka aamu on armo uus”.

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin (valitse max kaksi)

  • Kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot)
  • Seurakunnan viestintä ja toiminta sosiaalisessa mediassa

Oman ammattini ja työkokemuksen puolesta koen, että minulla on osaamista ja näkemystä olla tukemassa seurakunnan työntekijöitä sekä kasvatuksellisessa että viestintätyössä. Erityisesti seurakunnan viestintää tulisi kehittää.

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti (valitse max kaksi)

  • Perheiden tukemiseen kriiseissä
  • Vapaaehtoisten koulutukseen ja työnohjaukseen

Yhdessä tekemisessä on voimaa, vapaaehtoistyötä seurakunnan eri toiminnoissa täytyy tukea. Olen itse elämän solmukohdassa saanut apua Perheasiain neuvottelukeskukselta, koin että tuo tuki auttoi koko perhettämme ja kantaa vielä vuosien jälkeen.

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

  • Tyvitien kerhohuone, Huhkoraitin kerhohuone

Kaikkia kiinteistöjä on tarkasteltava kriittisesti, mutta itse en ole vielä perehtynyt kattavasti seurakunnan kiinteistöjen käyttöön tai kuntoon. Seurakunnan tärkeimmät tehtävät eivät löydy seinien ylläpitämisestä, vaan kiinteistöt ovat väline perustehtävien toteuttamiseen.

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla

Kaikkea toimintaa on tarkasteltava uudessa valossa! Itse näen, että esimerkiksi kouluyhteistyössä seurakunnan työntekijöillä olisi todella paljon annettavaa opetussuunnitelman mukaiseen katsomusaineiden (UE, ET) opetukseen. Myös muussa toiminnassa täytyy löytää uusia näkökulmia seurakunnan toimintamahdollisuuksiin ja yhteistyötahoihin. Vähenevä jäsenmäärä ja toiminnan uudelleen tarkastelu eivät ole yksin Keuruun seurakunnan haasteita, joten työtä olisi järkevää tehdä yhteistyössä esimerkiksi Lapuan hiippakunnan muiden seurakuntien kanssa.

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

Lapsityön tapahtumiin osallistuminen omien lasten kanssa. Iltaperhekerho oli ihan huippu, kun pääsimme käymään siellä ehkä kerran tai kahdesti ennen pandemiaa. Kirkon ympäristöön järjestetyt joulu- ja pääsiäispolut ovat myös olleet kivoja kiertää lasten kanssa ja QR-koodit toimivat tosi hyvin monenlaisen musiikki- ja kuvasisällön välityksessä. Toivon, että esimerkiksi kesäaikaan seurakunnan eri kirkkojen ympäristöön rakennettaisiin myös aikuisille suunnattuja omatoimisia polkuja hiljentymiseen tai vaikka seurakunnan, rakennusten ja ihmisten historiaan. Tällaista polkua haluaisin itse kiertää, ja voisin olla myös mukana toteuttamassa sitä.