Helena Kukkamo 58 v.

 

Tärkein syyni kuulua kirkkoon (valitse max yksi)

Kaste, kummius, vihkiminen ja hautaan siunaaminen

Kaikki hyviä vaihtoehtoja, periaatteessa esitetyistä vaihtoehdoista voisi valita minkä tahansa tai kaikki.

 

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä (valitse max kaksi)

Kirkolliset toimitukset, kuten kaste, häät ja hautajaiset

Kirkon tekemä auttamistyö

Myös näistä voisi valita minkä vaan tai kaikki.

 

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin (valitse max kaksi)

Eri ikäryhmille suunnattu toiminta

Kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot)

Myös näistä voisi valita minkä vaan tai kaikki.

 

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti (valitse max kaksi)

perheiden tukemiseen kriiseissä

yksinäisten ja sairaiden auttamiseen

sielunhoitoon ja keskusteluapuun

On vaikea valita kolmesta vaihtoehdosta, joissa kaikissa seurakunnalla on tärkeä merkitys ja puolensa.

 

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

Pihlajaveden seurakuntatalo

Keuruun vanha pappila

Multian pappila

Keuruun ns. partiotalo

Kamana

Tyvitien kerhohuone

Huhkoraitin kerhohuone

Kanttorila

asunto-osakkeet

Keuruun rivitalo

Mielestäni kirkkojen ottaminen vaihtoehdoiksi tässä yhteydessä ei ole todellinen vaihtoehto. Miten niistä voitaisiin luopua? Se ei ole realismia. On täysin eri asia, puhutaanko 1900-luvun lopun jumalanpalvelus- ym. seurakunnalliseen toimintaan valmistuneista tiloista vai 1700- tai 1800-luvuilla rakennetuista, paikkakunnan vanhimmasta rakennuskulttuurista. Varma tapa saada ihmisiä eroamaan kirkosta.

Listalta puuttuu yksi kiinteän omaisuuden ryhmä, metsäomaisuus, jota Keuruun nykyisellä seurakunnalla on 4000 ha. Aukkohakattu metsä kasvaa kyllä koko ajan, mutta menee kymmeniä vuosia ennen kuin siitä seuraavan kerran saadaan tukkipuuta ja sitä kautta tuloja. Metsänhoito aiheuttaa kuitenkin kustannuksia, joten olisi syytä miettiä myös sitä vaihtoehtoa, että seurakunta voisi luopua ainakin osasta aukoista/taimikoista. Ostajia löytyisi varmasti. Tämä vaihtoehto on syytä nostaa esiin myös sen vuoksi, että seurakuntien yhdistämisprosessit jatkuvat eittämättä tulevaisuudessakin. Metsien kohtalosta ja käytöstä päätetään todennäköisesti jatkossa aivan muualla kuin Keurusseudulla. Valitettavasti.

 

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla

Mielestäni luetelluista toiminnoista ei voida luopua, koska ne ovat keskeinen osa kirkon ja seurakunnan toimintaa. On eri asia, jos kysyntä ja tarve jonkin toiminnon osalta vähenee. Silloin voidaan miettiä asioita uusiksi.

 

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

luottamushenkilönä (valtuutettu, kirkkoneuvoston vpj., palvelun johtokunnan jäsen sekä hautausmaatoimikunnan jäsen) ja sen mukanaan tuomissa tehtävissä

jumalanpalvelusryhmässä (joka tosin ei ole toiminut vähään aikaan)

oman kylän (Lihjamon) seurakunnallisessa toiminnassa (tilaisuuksia harvakseltaan)