Esa Ryynänen

Tärkein syyni kuulua kirkkoon

Usko on minulle tärkeä

Usko syntisten Vapahtajaan on perusta, jolta on hyvä ponnistaa.

 

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä

Vapaaehtoistyö seurakunnassa

Kirkon ja kristinuskon näkyminen mediassa, esim. tv:ssä, sanomalehdissä ja somessa

 

Varojen ja palkatun henkilöstön vähetessä, tulee vapaaehtoistyön merkitys kasvamaan. Siihen työhön tulee seurakuntalaisia kannustaa ja myös kouluttaa.

Seurakunnnan tulee satsata entistä enemmän somessa näkymiseen. Tiedottamiseen tarvitaan osa- tai päätoiminen tiedottaja.

 

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin

Julistaminen ja uskoon kutsuminen

Kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot)

 

Hyvän sanoman kuulutttaminen on seurakunnan perustehtävä, josta seuraa sitten kaikki muu hyvä.

Kristillisen kasvatuksen osuus tulee seurakunnissa yhä tärkeämpään osaan, kun kristillisyydestä vieraantuminen on lisääntymässä. Koulujen ja kotien kristillinen kasvatus on ohentunut. On aika palata pyhäkouluperinteeseen. Siinä on yksi tehtävä vapaaehtoisille.

 

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti

perheiden tukemiseen kriiseissä

yksinäisten ja sairaiden auttamiseen

Nämä kaikki ovat tärkeitä tarpeita, että kaikkiin voisi panna ruksin.

 

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

X Pihlajaveden seurakuntatalo

X Keuruun vanha pappila

X Multian pappila

X Keuruun ns. partiotalo

X Kamana

X Huhkoraitin kerhohuone

X Kanttorila

X asunto-osakkeet

X Keuruun rivitalo

Rakennukset on rapistuva rikkaus ja rasite.

 

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla

X hautausmaan hoito

Hautausmaan hoito ei ole seurakunnan ominta tehtävää. Se kuulu yhteiskunnalle tai yhteiskunnan on korvattava seurakunnille hautausmaiden hoito täysmääräisesti.

Kaikki edellä mainitut tehtävät hautausmaita lukuunottamatta ovat seurakunnan perustehtävää. Voimavaroja tulee suunnata kulloisenkin tarpeen mukaan. Työntekijöiltä se vaatii entistä enemmän monialaosaamistaresurssien vähetessä .

 

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

· kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

· yhteyshenkilönä ja tapahtumien järjestäjänä kristillisten järjestöjen kanssa

· osallistujana jumalanpalveluselämässä jaehtoollisavustajana

· osallistujana ja järjestäjänä miestenilloissa

· talkoolaisena

· osallistujana eri seurakuntatilaisuuksiin