Ari Pummila, 47 v.

 

Tärkein syyni kuulua kirkkoon

Usko on minulle tärkeä: Elämää on helpompi elää joka päivä Kristuksen antaman armon ja rauhan läsnäolossa.

 

Kirkon toiminnassa minulle on tärkeintä

Kirkolliset toimitukset, kuten kaste, häät ja hautajaiset: Kasteen lahja ja Jumalan siunaukset elämän eri vaiheissa rauhoittavat ja antavat toivoa sekä rohkeutta elää elämää.

 

Jumalanpalvelukset ja messut: Rauhoittuminen Jumalan sanan äärelle, syntien anteeksi saaminen ja yhteinen ehtoollisen vietto. Siinäpä evästä elämään arjen keskellä.

 

Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin

Julistaminen ja uskoon kutsuminen: Evankeliumi Matteuksen mukaan, luvusta 28 (Jeesus sanoi opetuslapsillensa ennen ylösnousemustansa): ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Julistaminen ja uskoon kutsuminen ovat osa jumalanpalveluksia ja messuja, mutta sitä tapahtuu tai soisi tapahtuvan myös joka päiväisessä elämässä.

 

Kristillinen kasvatus (esim. rippikoulut ja kerhot): Seurakuntamme tarvitsee aktiivisia seurakuntalaisia. Kristillinen elämäntapaan kuuluu monia tässä kohdassa mainittuja asioita

 

Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti

vapaaehtoisten koulutukseen ja työnohjaukseen: Seurakunnassamme tarvitsemme vapaaehtoisten apua työntekijäresurssin lisäksi kohtamaan apua tarvitsevia ihmisiä, mutta vapaaehtoisetkin tarvitsevat koulutusta kutsumuksensa toteuttamiseksi seurakunnassamme.

 

sielunhoitoon ja keskusteluapuun: Ihmisen henkinen hyvinvointi on tärkeää elämän tuomien haasteiden kohtaamisessa. Kaikilla ei ole luotettavaa keskustelukumppania.

 

Talouden tasapainottamiseksi olisin valmis luopumaan seuraavista seurakunnan kiinteistöistä (valitse kaikki ne, joista olisit valmis luopumaan)

Seurakunnan on talouden tasapainottamiseksi luovuttava niistä kiinteistöistä, jotka ovat tarpeettomia evankelisluterilaisen seurakunnan ydintehtävän kannalta, tai eivät tuo varoja seurakunnan toiminnan ylläpitämiseksi.

 

Jäsen- ja talouskehityksen puitteissa sopeuttaisin heikentämällä tai lopettamalla

Seurakuntamme pyörii käsittääkseni jo nyt likimain minimimiehityksellä. Vapaaehtoisten apua tarvitaan kaikenlaisiin tehtäviin seurakunnassa. Kun sopeuttamista tarvitaan niin se kohdistetaan sinne missä tullaan toimeen pienemmillä resursseilla.

 

Itse olen seurakunnan toiminnassa (missä?)

 Keuruun kirkkokuoro

 Lauluryhmä alku

 Raamattupiiri

 Kirkkovaltuustossa kaksi kautta

 Kirkkoneuvostossa päättyvällä kaudella