Kasvun johtokunta

Kasvun johtokunnan työaloja ovat lapsi- varhaisnuoriso ja nuorisotyö. Keskeisiä toimintamuotoja ovat päiväkerho, pyhäkoulu ja perhetyö, varhaisnuorisotoiminta, rippikoulu, nuorisotoiminta sekä nuorten aikuisten toiminta.

Toiminta-ajatus

Kristillisen kasteopetuksen ja kasvatuksen lähtökohtana on Jeesuksen kaste-ja lähetyskäsky (Matt 28:18-20). Lapsi ja nuorisotyön tehtävänä on kutsua seurakunnan kastettuja jäseniä sanan ja sakramenttien synnyttämään uskoon, auttaa kasvamaan Jumalan lapsena seurakunnan yhteydessä ja opettaa sitoutumaan kirkon tehtävän toteuttamiseen kaikessa elämässään. Mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle tarjotaan tilaisuus kristilliseen kasvuun ja sosiaaliseen kehitykseen samanikäisten kanssa.

Kasvun johtokunnan jäsenet

  • Nadja Mäkelä, puheenjohtaja
  • Virpi Järvinen
  • Marjut Kanerva-Murtomäki
  • Janne Mörsky
  • Ville Saarinen
  • Taija Vehmasaho